Het kruis en het licht

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
Ruit 85 x 85 cm

Het kruis is het symbool voor Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. En hij is ons voorbeeld.
Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.” (Johannes 8, 12)
Dus: als je kiest voor het kruis, heb je het licht in handen.


Hoofdbrekens

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
Ruit 85 x 85 cm

Je zorgen maken over morgen is net zo iets als je paraplu opzetten, omdat er voor morgen regen voorspeld is...

 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4, 6-7)
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en vullen geen voorraadschuren. Het is God die ze voedt. (Mattheüs 6, 26)


Het hoofd boven water houden

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
Ruit 85 x 85 cm

Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: “Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?” Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: “Zwijg! Wees stil!” De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?” (Marcus 4, 37- 40)


Schattebout

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout 
50 x 62,5 cm

Een lachend gezicht verblijdt het hart,…
(Spreuken 15, 30)

In het schilderij is ook een vis te zien. De vis is het symbool van het Christelijk geloof. Vis = ICHTHUS (in het Grieks).
Elke letter hiervan heeft een betekenis en zo komt men tot: “Jezus Christus, Gods zoon, Verlosser”.


Honnepon

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
70 x 62 cm

“Echte schoonheid zit van binnen”, wordt wel eens gezegd.
Je straalt uit wat in je hart is.

 

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam (Spreuken 17, 22).


Logos Hope Puzzel

Tempera en houtskool op mdf-plaat met vurenhout 
61 x 54 cm

Dingen die je overkomen in het leven passen soms als puzzelstukjes in elkaar. Het schip dat hier aan komt varen is Logos Hope. Het is onderdeel van Operatie Mobilisatie. De mensen op het schip willen hun geloof in Jezus Christus overal bekend maken (www.omships.org). Zij varen de wereld rond met boeken over God en zij spreken over hun persoonlijke ervaringen met hem.


Op de Golven van het leven

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout 
2 x 50 x 62,5 cm

Op de golven van het leven

ben je kapitein naast God.
Om de juiste koers te varen,
langs de klippen van het lot.
(Deel van een oud Hollands versje)

 

Een mens stippelt zijn weg uit,
de Heer bepaalt de richting die hij gaat.
(Spreuken 16, 9)


Kracht naar kruis

Tempera en houtskool op mdf-plaat met vurenhout
54 x 61 cm

Zij draagt de problemen van het leven en wordt daarin gesteund. Moeder is overleden, maar is door haar uitspraken van vroeger nog in de achtergrond aanwezig. “Kracht naar kruis” was een van die uitspraken. “God geeft je altijd de kracht die nodig is. Daar kun je op vertrouwen”, zei zij.

Haar wijsheid komt uit de Bijbel.


Engel

Tempera en houtskool op mdf-plaat met vurenhout 
68 x 52 cm, voorkant in twee delen

Hij is heel jong overleden. Geloofde hij in God toen hij stierf? Zou hij nu in de hemel zijn?

Een hand van boven beschermt hem. Hij wist het niet, maar is in die hand verankerd. Hij heeft hier vleugels dus zal hij nu wel in de hemel zijn, denk ik.


Alle zegen komt van boven...

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
72 x 62 cm

“Moge de Heer u zegenen en beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
(Numeri 6: 24-26)
Als we handelen als helden zal God ons zeker zegenen. Hij zal dat ook doen als we geen helden zijn. We hoeven alleen een hand naar hem uit te strekken...


Eindeloos bewustzijn bij God

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
37 x 60 cm

Dit schilderij gaat over een BDE (Bijna Dood Ervaring)

Er is licht aan het einde van de tunnel. De witte duif komt uit de tunnel gevlogen en is het symbool van de Heilige Geest. De priester stuurt met wierook een gebed naar de hemel. Ook zijn er letters in het schilderij te zien.


Koorddansen

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout 
60 x 37 cm

Moslima loopt voorzichtig over een lijn tussen twee kruisen. Het eerste kruis is achter de rug. Een rooms-katholieke opvoeding. Maar nu heeft ze toch het kruis van de vis te pakken gekregen. De vis is het symbool van het Christelijk geloof.


Overgave

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
2 x 60 x 37 cm

In het midden is wierook te zien, het branden van wierook is symbool voor gebed dat naar God opstijgt.

Links: Zoeken naar het innerlijk licht.

Rechts: De pijn neerleggen bij het kruis van Christus.

Wij vinden vrede door overgave.


Terug naar andere schilderijen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen. 
Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.