Er komt een boek van “50 Tinten Hemelsblauw”!


 

De Kleine Wachter
De laatste tekening over Gods plan, is ook de laatste in het boek! De Kleine Wachter brengt boodschappen van God vanuit de hemel naar beneden! Bij deze boodschap gaat het over
Zeker Weten! 


God heeft een plan voor ieder van ons.

 

God heeft mij een heel nieuw plan voor de toekomst gegeven. Nadat het eerst helemaal was misgegaan. Hij laat mij dingen weten op allerlei manieren. Een daarvan is door middel van de tekeningen. Ik weet tevoren niet wat ik ga maken. Ik zet een aantal lijnen en zie meestal nog niet
wat het is. God laat me dat weten door Bijbelteksten en ook op allerlei andere manieren.
Hieronder staan de tekeningen over het plan op de volgorde waarin ze zijn gemaakt.

 


Het vinden van jouw persoonlijke plan...

 

Daar zal een gebaande weg lopen,
“Heilige weg” genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
(Bijbelboek Jesaja 35: 8-9)

Maar hoe kom je op die weg he, en hoe vind je jouw persoonlijke plan?
Nou, gewoon erom vragen bij de Heer.

 

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
(Bijbelboek Psalmen 139:23-24)


 

Tekeningen over Gods plan voor ons


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is God's Plan voor ons. Ik weet het zeker...

 

Ik stel de vrede aan als wachter
en de gerechtigheid als het gezag.
Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.
Je zult je muren Redding noemen
en je poorten Faam.
Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
(Bijbelboek Jesaja 60: 17-19)


 


 

Ik geloof in visioenen en dromen

 

Dit lied past goed bij de tekening: “I believe the promise about the visions and the dreams.”
Je kunt het lied horen als je op de rode tekst klikt.

 

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen en jonge mensen zullen visioenen zien. (Bijbelboek Joel 3:1)

Maar het is niet Gods bedoeling dat we visioenen en dergelijke gaan oproepen. Ze komen vanzelf. En als je geen visioenen of dromen krijgt van God dan ligt je gave waarschijnlijk ergens anders. Er zijn nog vele andere gaven van de Geest.

 

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof,
de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen,
ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven
of in klanktaal te spreken. (De eerste brief aan de Korintiërs 12:8-10 en 28.)


 


 

In de diepte

 

Er zit een verhaal achter deze tekening... Er gebeurt iets ergs, maar er komt iets heel goeds uit voort. Soms moet je door de diepte gaan om iets te begrijpen wat in het leven heel belangrijk is… Dat is verhaal 5 “In de diepte” Dat kun je vinden op de pagina Verhalen.

 

De tekst van het lied “Ocean” gaat daar ook over.
And there I find You in the mystery
in Oceans deep, my faith will stand
And I will call upon Your name,
and keep my eyes above the waves…


 


 

Een Teken

 

Op 1 februari 2017 zong ik het lied “Met heel mijn ziel”. Op mijn eigen manier, heel rustig. Ineens was ik ergens anders! Een visioen. Iets ervan zie je op de tekening. Er zijn ook symbolen daar. Een wit hart, verbonden met een kruis, dat is een teken van Gods liefde. En misschien zie je daar ook levend water, Gods zegen, die door ons heen stroomt vanuit de bron... Daar gaat deze tekening over. Wat er precies gebeurde is te lezen in verhaal 6 “Een Teken” op de pagina Verhalen.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Drievoudig Snoer: Wij samen met de Leeuw van Juda! Nou als dat niet stevig is!

 

Jezus wordt wel de leeuw van Juda genoemd. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaringen Hoofdstuk 5 vers 5.

Toen zei een van de oudsten tegen mij: Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda,
de telg van David, heeft de overwinning behaald…

De tijden van nu zijn moeilijk voor veel mensen, maar een echte volgeling van Jezus is wel te herkennen. Zij zijn zowel zacht, als sterk. Samen met Jezus kunnen we immers alles aan!
In het boek Mischa staat dat als volgt:

En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige volken, zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet.
Wat er van Jakob is overgebleven, te midden van grote volken, zal zijn als een machtige leeuw tussen het wild, als een leeuw die de kudde binnendringt, een leeuw die vertrapt en verscheurt, en er is niemand die hem tegenhoudt. Mogen je aanvallers je kracht leren kennen, mogen je vijanden worden vernietigd! (Micha 5: 6-8)

Als volgelingen van Jezus staan we samen sterk. Maar een echt christelijk huwelijk is ook een enorm sterke verbintenis. Jezus vertelt daar het volgende over in het Evangelie van Mattheüs:

“Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van het begin af gemaakt heeft als man en vrouw en dat hij zei: Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn. Zij zijn dus niet langer twee, maar één.” (Mattheüs 19:4-6)

In het boek Prediker zien we het volgende:

Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee neder liggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. (Prediker 3: 9-12)

Het christelijk huwelijk wordt een drievoudig snoer genoemd. Een drievoudig snoer is een koord dat van drie strengen koord wordt gemaakt. Zelfs als er twee daarvan breken blijft het nog heel. Het huwelijk van een man en een vrouw samen met Jezus is een drievoudig snoer. Samen met de Leeuw van Juda staan wij sterk, heel sterk! Zo’n huwelijk hoop ik echt nog mee te maken. Bram de Blouw schreef daar een mooi boek over: “Drievoudig snoer of zijden draadje”. Over dat boek was ook op Family7 een serie uitzendingen, met Bram de Blouw. De serie wordt nu herhaald op de zondagavond om 22.00 uur.
(Bij Family7.nl zie je Internet tv en daar vind je het bij uitzending gemist en het onderdeel studies.)


 


 

Levend Water

 

Op een dag zat Jezus bij de Jacobsbron bij de Samaritaanse stad Sichar uit te rusten. Daar kwam hij een Samaritaanse vrouw tegen, die water kwam putten. Hij vroeg haar wat te drinken
en zo kwamen ze in gesprek. Jezus sprak over levend water.

“… wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”

Levend water is een symbool van de Heilige Geest. Levend water is de eerste ervaring na onze bekering. De eerste ervaring met God, met de Heilige Geest, is als een zegel op je hart. Je weet: God woont in mij!

 

“Geef mij dat water, heer,” zei de vrouw. Toen zei Jezus tegen haar: “Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.” “Ik heb geen man,” zei de vrouw. “U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,” zei Jezus, “u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet.” “Wat u zegt is waar.” Daarop zei de vrouw: “Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent” “Maar er komt een tijd, (zei Jezus) en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.”

Door het levend water dat Jezus haar gegeven had, kreeg ze de behoefte van Jezus te getuigen en ging meteen aan de slag. Door haar getuigenissen kwamen toen veel Samaritanen tot geloof. Ik voel me wel verwant met deze vrouw, door de fouten, die ik in mijn verleden heb gemaakt.
Ook ik bekende schuld aan Jezus. Nu weet ik ook, hoe groot je wens is om van Jezus te getuigen, als je door hem bent vrijgezet van fouten uit je verleden.
Op deze tekening, zien we daar de Samaritaanse vrouw? Ze is in ieder geval niet bang. Ze durft zich kwetsbaar op te stellen. Ze opent de weg naar het licht en geeft zo het levend water door.

(De Samaritaanse vrouw, een verhaal uit de Bijbel, het Evangelie van Johannes
Hoofdstuk 4 vers 1-42.)


 


Nehemia 1:9

 

De volgende drie tekeningen horen bij elkaar. Voor ik ging schetsen zei ik: “God ik ben zo benieuwd welk verhaal u nu gaat vertellen!” Meestal duurt het wel een aantal dagen voor ik zie wat de lijnen betekenen. Nu niet. Ik zag meteen dat het Nehemia 1: 9 was, wat ik kortgeleden had gelezen!

 

Daar zei God tegen Mozes:

“... Als jullie naar mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie,
ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen
op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.”

1.

“... Als jullie naar mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen...”

Het kruis is hier een teken van dichtbij Jezus zijn. Het gaat hier over twee personen, die apart van elkaar tot Jezus zijn gekomen en later in de problemen kwamen.
Dat zie je aan het rood op de kruisen. Maar het rood betekent ook: onder het bloed van Jezus, ben je veilig in het licht van God.
Hier zijn de mensen verbannen, maar hun geest, de twee vogels bovenaan, is vrij, door Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

2.

“... Zal ik jullie terughalen en bijeenbrengen…”

De vrouw is door God al vlakbij de blauwe cirkel gebracht en zij wacht. Zij ziet uit naar de man in de verte. In de geest zijn ze soms al samen (in dromen en visioenen). God zal hen bijeenbrengen in de blauwe cirkel. In de blauwe cirkel komt ook het moment, waarop zij besluiten echt samen en met God verder te gaan.

 

 

3.

“ … Bijeenbrengen
op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.”

Blauw is hier de kleur van de Heilige Geest.
Je ziet een blauwe vogel. In de blauwe cirkel zijn de man en vrouw bij elkaar gebracht.
Dan maakt de Heer
het wáár, in het dagelijks leven. Hier zal hun woning zijn.

 

Zij laten zich door God richting geven om te gaan naar die plaats,
die hij heeft uitgekozen om er zijn naam te laten wonen.
Met het vuur van de Heilige Geest komen
ze aan op die plaats.

 

God bevrijdt de plaats
en zuivert haar met vuur.
Wat God al eerder heeft gezegd komt dan uit.

 

 

DE PLAATS ZAL ZIJN TOT REDDING VAN VELEN

 


 


 

Tekening 1: Hoop

 

Een anker is een symbool voor hoop. Zijn anker is stuk… Het leven is soms heel moeilijk,
zodat je de hoop op een goede toekomst bijna verliest. Gelukkig mogen we ons aan God vasthouden. Hij zegt: “Je bent mijn geliefde kind.” Hij zal ons een hoopvolle toekomst
geven.

 

Tekening 2: Geloof

 

Maar die toekomst, daar moeten we zelf wel wat aan doen. God wil dat wij hem laten merken,
dat we eraan willen werken. Hij zal wel duidelijk maken, hoe we dat mogen doen. Misschien is
het belangrijk ergens heen te gaan. Of het kan zijn, dat God wil dat we met iemand spreken.
Dat zie je in deze tekening.
Misschien moet je ook jezelf toespreken. Bijvoorbeeld, als je vaak slecht denkt en spreekt over jezelf… Dat wordt ook wel jezelf vervloeken genoemd. Dan sta je Gods plan in de weg. Zulke dingen had ik ook wel, maar daar was ik me niet bewust van. Dat is best moeilijk af te leren.
Maar dat hoeven we zelf ook niet te kunnen!
Met onze tong schrijven we op de bladzijden van ons hart en in de harten van de mensen om
ons heen. Woorden in de vorm van (zelf)vervloekingen mogen herroepen en ontkracht worden
in Naam van Jezus. Daarom zie je ook een kruis en bloed in deze tekening. Elke vervloeking,
die op de bladzijden van ons hart staat, wordt door Jezus weggewassen. Uitgewist door het
bloed van de Heer Jezus! Dan kunnen we zelf zeggen, net als de schrijver van Psalm 45:

 

Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver.
Mijn hart brengt een goed woord voort…
(Psalmen 45: 2 (HSV))

Tekening 3: Liefde

 

Als ons hart is schoongewassen, is daar veel liefde in. Je ziet ook een hart op deze tekening.
En ook een kindje. Dat kindje is belangrijk in Gods plan voor onze toekomst. Daar kijk ik
hoopvol naar uit.

 


 

Dicht bij God

 

Zij vindt grote vreugde in de Heer. Hij heeft haar bevrijd. Ze heeft nu hoop op een goede
toekomst met haar beste vriend. Ze hebben als basis de rots. Dat is Jezus. God heeft een prachtig plan voor hen.
Je mag hem alles vragen, dus heeft ze om een kindje gebeden. Maar wat denkt haar vriend daarover en wat zegt God daarvan? Er waren dromen en visioenen.

 

Jezus zegt:
alles waarom jullie bidden en vragen,
geloof dat je het al ontvangen hebt,
en je zult het krijgen.
(Marcus 11:24)

Meer hierover vind je in het verhaal “Dicht bij God” op de pagina Verhalen.
Dit lied past heel mooi bij het verhaal. “In Your Presence.”

 


 

Dichtbij het doel
Voor Mark

 

Het huis dat je hier ziet is belangrijk in Gods Plan voor ons.
God heeft op 18-02-19 gezegd:
DE PLAATS ZAL ZIJN TOT REDDING VAN VELEN
Het verhaal over deze tekening kun je hier downloaden.

 


 

De Geestelijke Wereld, Ontmoetingen

 

Dit is een nieuw persoonlijk verhaal over hoogte en dieptepunten bij dergelijke ontmoetingen.
Deze tekening: “Ichthus” heeft daar ook mee te maken.
Zie pagina Verhalen Nr. 20.

 

 

 

 

 


 

Agenda 2020


Heb je een volle agenda?

 

Is jouw tijd met God dan wel ingepland? Misschien zeg je dan:"Ja dat is dik in orde hoor! Dat doe ik s'ochtends eerst." Dat is mooi. Maar sta je er door de dag heen wel voor open als God iets tegen je wil zeggen? Je hoort het niet als je altijd muziek aan hebt hoor...

Expositie bij Van Eerdehof
De Zeven Provinciën 59 (bij de groene vlag), Voorschoten.
Je kunt altijd bellen om een afspraak te maken. Hier hangen nu
5 schilderijen uit de serie “Er is meer tussen hemel en aarde”.
En van het thema “50 Tinten Hemelsblauw” kun je een kist vol tekeningen bekijken. Op de pagina Overzicht is informatie over meer tentoonstellingen te vinden.

 

 

 

 


 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.