Redding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de golven van het leven ben je kapitein naast God,
om de juiste koers te varen langs de klippen van het lot...

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
(Handelingen 2:47)


 

Geestelijke wereld


 

Waar luister je eigenlijk naar?
Er is natuurlijk meer tussen hemel en aarde. En tegenwoordig zijn veel mensen bezig met spirituele zaken. Maar ik wil hier meteen maar even zeggen dat het op deze website niet gaat over het bewust uit je lichaam treden en vertoeven in de geestelijke of onzichtbare wereld. Wees verstandig en ga daar niet uit jezelf heen! God bepaalt wanneer je de geestelijke wereld betreedt; bijvoorbeeld als je sterft, of als je van Hem een visioen krijgt of een droom. In de geestelijke wereld zijn veel gevaren.

 

Wat in je hart is, is belangrijk. Ons innerlijk bestaan kan van dag tot dag worden vernieuwd. Een kwestie van: verbeter de wereld, begin bij jezelf! Daar gaat ook het schilderij dat hierbij staat over.

…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)

 

Sommige mensen zijn heel gevoelig voor invloeden uit de geestelijke wereld. Als je storing ervaart, hoeft het niet zo te zijn dat je verkeerd bezig bent hoor. Bijvoorbeeld: Als je iets goeds voor God wilt gaan doen, dan kan de boze je komen storen om je goede actie tegen te houden. Als je last hebt van invloeden uit de geestelijke wereld kun je het volgende bidden (doe dat met open ogen):
“Vader, wat de geestelijke wereld betreft: ik wil slechts zien wat u me wilt laten zien, ik wil alleen horen wat u voor mijn oren hebt bestemd. En ik wil enkel voelen en weten wat uw Heilige Geest mij openbaart, in Naam van Jezus.” Bij mij helpt dit heel goed om ongestoord te kunnen inslapen. Als je meer wilt weten over bidden, dan kun je verhaal 17 lezen. Het heet: Covid-19. En je vindt het op de pagina Verhalen.
Op deze pagina vind je nog veel dingen die je zelf kunt doen. Maar je kunt ook direct contact opnemen met Faam777.Hulpdienst.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4: 23)


 

Faam777.Hulpdienst!


 

Wij bieden persoonlijke hulp bij storing vanuit de geestelijke wereld.
Via e-mail geven wij:
- Advies over het omgaan met deze problemen met hulp van God.
- Hulp door bidden in Naam van Jezus.
- Tips over het bouwen aan een persoonlijke relatie met God.

 

Persoonlijke relatie met God

Als je een persoonlijke relatie met God hebt, heb je onze hulpdienst niet meer nodig. God is dan namelijk altijd bij de hand om je te helpen. Dat is toch super!

 

Gratis
De hulp wordt gratis aangeboden. Je hoeft je naam niet op de mail te zetten. Als je een probleem hebt is het belangrijk dat je het zo goed mogelijk opschrijft. Meestal heb je dezelfde dag antwoord. Gewoon wat informatie vragen kan natuurlijk ook. Wil je Faam777.Hulpdienst mailen? Klik dan hier. Op sommige folders staat een oud mailadres. Gebruik de link van deze pagina, dan komt het goed.
Wij vinden niet gauw iets gek hoor. Het verhaal bij bovenstaande tekening gaat over een dieptepunt van mij. Het is verhaal 5: “In de Diepte” op de pagina Verhalen. Het lied “Ocean”gaat daar ook over.

 

Tips voor een persoonlijke relatie met God!


 

Dagelijkse bemoediging van God!
Het is natuurlijk goed bedoeld dat je van vele kerken en kerkleiders tegenwoordig via internet een dagelijkse bemoediging kunt ontvangen.
Maar realiseer je je wel dat God zelf aan jou dagelijks een persoonlijke bemoediging wil geven?
En niet één, maar precies zoveel als je nodig hebt?
Begin daarom de dag met rust vinden in Hèm. En rust in je werk met Gods vrede!

 

Maar het is ook niet goed om als Christen zijnde nooit in een kerk te komen. In de Bijbel is heel duidelijk te lezen dat we ook samen moeten zijn. Jezus is het hoofd van de kerk en wij allen zijn deel van het lichaam. Als je het hem vraagt en je gelooft dat hij dat zal doen, dan zal God je
op de juiste tijd, leiden naar een voor jou geschikte kerk.

Jezus zegt: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.” (Johannes 17: 21)

 

Meer contact met God
Luisteren naar God is natuurlijk erg belangrijk als je een betere relatie met hem wilt krijgen.
Joyce Meyer heeft een boek geschreven over “Hoe je Gods stem kunt horen”. Echt een aanrader!
Je kunt ook de Checklist van de eerste hoofdstukken van haar boek downloaden, als je meteen wilt beginnen met beter luisteren. Je kunt dan in een paar minuten zien, wat je al goed doet en waar je aan zou kunnen werken. Ik heb er zelf zoveel aan gehad! Het is zo fijn van God te horen en zo leuk! Vaak vertelt God mij ook iets over zijn plan voor mijn toekomst. God heeft een plan voor iedereen!
Je kunt van hem horen via zijn Woord, de Natuur, Mensen, Omstandigheden, Vrede, Wijsheid, Wonderen, Dromen, Visioenen, een Zeker Weten diep van binnen, zijn Zachte stille stem, een Hoorbare stem, je Geweten, Verlangens... En er zijn vast nog wel meer manieren om van God
te horen.

 

Bijbel

De Bijbel is de gebruiksaanwijzing voor het leven. Daar staat, volgens God, alles in wat we nodig hebben en de kennis is tijdloos. Blijvend. Handig toch in deze tijd? Ik zou niet meer zonder willen. Uitleg over een simpele manier om de Bijbel te gebruiken voor moeilijke vragen, is beschreven op deze pagina, bij het plaatje van de boekenkast.

 


 

Bijbelteksten over Redding / Bevrijding


Door Jezus wordt duidelijk dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziërs 4: 23-24)

 

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God
komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.
Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God...
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
(1 Johannes 4: 1-3 en 15)

 

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.
(De brief aan de Kolossenzen 2: 8)


 

Wat je zelf allemaal kunt doen bij storing!Gebed om redding
God zelf is natuurlijk de beste hulp tegen problemen in de geestelijke wereld. Daarom heb ik eerder al een gebed aangeraden. Daar wordt gebeden Naam van Jezus. Een slechte geest verdwijnt dan. Met open ogen bidden helpt beter als je last van storing hebt. Ook het Onze Vader, te vinden in het Evangelie van Matteüs 6: 9-13 heeft me al eens heel goed geholpen. Je kunt natuurlijk ook gewoon spreken met God. Je kunt vragen: God is dit van u? Als het niet van God is verdwijnt het dan.

 

Muziek
Muziek kan ook een heel positieve werking hebben.
Savior (Redder Opwekking 680.) is voor mij heel belangrijk geweest in de nacht waarin Jezus mij heeft bevrijd... Daar is ook een verhaal over op de pagina verhalen. Verhaal 13. Getuigenis van mijn bevrijding. Dat gebeurde op de dag dat ik Jezus in mijn hart had gevraagd.
Wie vrees ik nog (Opwekking 760). Die zing ik vaak als ik iets heel moeilijks moet gaan doen of iets eng vind. Een erg bemoedigend lied. De boze valt aan, maar we zijn met ons hart bij de Heer!
Schuilplaats (Opwekking 756). Is voor mij een heel fijn lied om me veilig te voelen. Bidden en dicht bij God zijn helpt ook goed tegen storende geesten, want waar God is kan de boze niet blijven.
Lord I need you Deze video laat prachtig zien hoe je kunt bidden...
Vader mijn God ik aanbid u (Opwekking 501). We mogen God ales vragen en dat wordt in dit lied dan ook gedaan!

 

De Wapenrusting van God
O ja, wist je dat je voor de strijd ook een speciale wapenuitrusting aan kunt trekken? Daar gaat de volgende bijbeltekst over. Over de basis-dingen van het geloof die je nodig hebt in de strijd tegen het kwaad.

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed
voorbereid stand te kunnen houden.
Houd stand,
met de waarheid als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,
en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen
van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
(Efeziërs 6: 11-17)


Een boekje met de vingerafdrukken van God
Misschien heeft God je wel eens iets moois gezegd of heeft hij je ergens van genezen. Het kan ook zijn dat hij je dingen laat zien door een lied, of in een visioen of droom.
Er zijn misschien Bijbelteksten die je bijzonder aanspreken of bijzonder mooie dingen die je hebt meegemaakt. Andere mensen hebben soms een bericht van God voor je.

 

Die mooie dingen in je leven zijn de vinger-
afdrukken van God. Je kunt ook van hem horen via de natuur, omstandigheden, vrede, wijsheid, wonderen, een zeker weten diep van binnen, je geweten, verlangens ... En er zijn waarschijnlijk ook nog andere manieren om van God te horen.

 

Als je die mooie dingen opschrijft in een apart boekje of zo dan kun je je daar in moeilijke dagen aan vasthouden.

 

Niet alles wat je hoort of ziet is van God. Het moet kloppen met de Bijbel. Een harmonieus gevoel geven en afstemming met God. Het richt je niet op jezelf. Als het niet van God is voel je onrust.

 

God houdt van je
Dat kun je ook lezen in Vaders Liefdesbrief.
God is in je leven aanwezig. En Jezus is altijd bij je hoor. Je hoeft niks zelf op te lossen.
Als je niet weet wat je in je boekje kunt schrijven, dan kun je opschrijven wat je voelde, toen je je hart had opengesteld voor Vaders Liefdesbrief... Ik was toen zo ontroerd, ik moest huilen. Dat is beter dan doen of er niets aan de hand is hoor.

Jezus zei: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” (Matteüs 5: 4)


 

Het Boek en ook nog verhalen...


 

De Bijbel
Wist je dat de Bijbel eigenlijk een bibliotheek van 66 boeken is? De bibliotheek bestaat uit 2 delen: Het deel vóór Jezus is het Oude Testament, en dan komt het Nieuwe Testament.
Van De Bijbel zijn veel vertalingen en diverse vormen.
Er zijn veel boeken die je kunnen helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Het boek van George Verwer: Honger naar echtheid, heeft mij erg geholpen om de Bijbel te begrijpen.

 

Het raadplegen van de Bijbel bij moeilijke vragen
Broeder Johan, van de Broeders van Sint Jan, gaf mij het volgende advies. “Dit is één van de vele niveaus waarop je de Bijbel kunt lezen. Bij het raadplegen van de Bijbel voor moeilijke vragen: eerst zorgen voor innerlijke vrede. En het gaat niet om zelfvertrouwen maar om Godsvertrouwen.”
Als je met God wilt spreken, maar je hoort hem niet, kun je gewoon de Bijbel opendoen. Dat is immers Gods Woord!
En hij heeft gezegd dat daar niets meer bij hoeft, dus het antwoord op alle vragen staat erin.
God zal vast nooit iets vergeten toch? Maar het is daarbij wel van het grootste belang dat je vertrouwen in God hebt, zoals Broeder Johan zei.

 

a. Ik neem een Bijbel waar niets is bijgeschreven en waarin geen gedeelten zoveel zijn gelezen
dat hij daar gemakkelijk openvalt of zo iets.
b. Zelf schrijf ik wel eerst de vraag op, altijd. Want als je de vraag niet meer precies weet kun je
ook geen precies antwoord verwachten.
c. Het is heel belangrijk dit rustig aan te pakken.
d. Ik zet mijn leesbril af. Ik concentreer me op de vraag en doe met mijn ogen dicht de Bijbel ergens open.
e. Dan let ik op waar mijn oog het eerst op valt. En zet mijn bril weer op. Meestal staat daar
dan het antwoord. Soms snap ik er niks van, maar wordt het een paar dagen later duidelijk.

 

Als het helemaal niet lukt probeer ik mijn vraag eenvoudiger te stellen. Want als je bijvoorbeeld vraagt: “God moet ik dit wel of niet doen?” Dan is dat geen handige vraag. Er zit ja en nee in.
Beter is dan: “God wilt u dat ik dit doe?” Dan kan hij met ja of nee antwoorden. Soms moet je wel een tijdje wennen aan de werkwijze. En als je geen bril draagt moet je misschien iets anders verzinnen waardoor je niet kijkt waar je bent terechtgekomen en daar dan een tekstje zelf gaat uitzoeken. Het is de bedoeling dat God je leidt naar een tekst die voor jou van toepassing is.
Nou, veel succes hoor!

kruis

 

 

 

“50 Tinten Hemelsblauw” Verhalen!
Een serie verhalen over de liefde van God, met illustraties. Zij zijn meestal bedoeld voor voor volwassenen. Enkele zijn geschikt voor kinderen. Ik heb zelf altijd veel vreugde gevonden in mijn creatieve werk. Ik hoop dat anderen er ook troost en bemoediging in zullen vinden. Van de verhalen komt in januari 2022 een boek uit! Wil je meer weten? Klik op het plaatje, dan kom je op de pagina verhalen.

 

 

  

© Alle foto's van schilderijen op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.

Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.